5.5.09

നീ മധുപകരൂ...

ആ.. ആ..
നീ മധുപകരൂ.. മലര്‍ചൊരിയൂ..
അനുരാഗ പൌര്‍ണ്ണമിയേ.. (നീ മധുപകരൂ..)
നീ മായല്ലേ.. മറയല്ലേ..
നീലനിലാവൊളിയേ.. (നീ മധുപകരൂ..)

മണിവിളക്കുവേണ്ട.. മുകില്‍ കാണേണ്ട
ഈ പ്രേമസല്ലാപം.. ( മണിവിളക്കു..)
കളിപറഞ്ഞിരിക്കും.. കിളി തുടങ്ങിയല്ലോ..
സഞ്ചാര സംഗീതം...
ഇരു കരളുകളില്‍.. വിരുന്നു വന്നു..
മായാത്ത മധുമാസം.. (നീ മായല്ലേ..)
(നീ മധുപകരൂ..)

മാനം കഥപറഞ്ഞു.. താരം കേട്ടിരുന്നു..
ആകാശ മണിയറയില്‍.. (മാനം കഥപറഞ്ഞു..)
മിഴിയറിയാതെ.. നിന്‍ ഹൃദയമതില്‍..
ഞാന്‍ ചോരനായ്ക്കടന്നു...
ഉടലറിയാതെ.. ഉലകറിയാതെ..
നിന്‍ മാനസം കവര്‍ന്നു....(നീ മായല്ലേ..)
(നീ മധു പകരൂ)

പാട്ട് കേള്‍ക്കൂ.. (ചിത്രം വേണമെങ്കില്‍ കണ്ടാല്‍ മതി)

No comments: